Категории


11/12/2018Протокол от втория етап на конкурса за длъжността „Призовкар“
11/12/2018Протокол от втория етап на конкурса за длъжността „Съдебен деловодител“
11/12/2018Протокол от втория етап на конкурса за длъжността „Съдебен помощник“
11/12/2018Протокол от втория етап на конкурса за длъжността „Съдебен секретар“
10/29/2018Молба за конкурса
10/23/2018Протокол за длъжност призовкар
10/23/2018Протокол за длъжност съдебен деловодител
10/23/2018Протокол за длъжност съдебен помощник
10/23/2018Протокол за длъжност съдебен секретар
09/18/2018Декларация ЗСВ 2018
09/18/2018Длъжностна характеристика куриер
09/18/2018Длъжностна характеристика призовкар
09/18/2018Длъжностна характеристика съдебен деловодител
09/18/2018Длъжностна характеристика съдебен помощник
09/18/2018Длъжностна характеристика съдебен секретар
09/18/2018Заявление 2018
09/18/2018Обява 2018
04/20/2018Ден на отворените врати в Административен съд София - град
03/22/2018Административен съд София - град –
свръхнатоварен във все по-тясна сграда
02/21/201818 студенти от УНСС получиха
сертификати за стаж в АССГ
09/19/201719 студенти от Софийския университет на
стаж в Административен съд София – град
06/19/2017Още един съдия встъпи в длъжност в АССГ
06/19/2017Протокол от третия етап на конкурса за длъжността "Съдебен помощник"
06/14/2017Теодора Георгиева встъпи официално в длъжност съдия
06/12/2017Студенти и ученици облякоха тоги
в Административен съд София – град
06/09/2017Протокол от изпит за длъжността "Съдебен помощник"
06/05/2017Класиране от конкурс за длъжността "Призовкар"
06/05/2017Класиране от конкурс за длъжността "Съдебен деловодител"
06/05/2017Класиране от конкурс за длъжността "Съдебен деловодител"
06/05/2017Класиране от конкурс за длъжността "Съдебен секретар"
First Page
Previous Page
Next Page
Last Page