Категории


04/20/2018Ден на отворените врати в Административен съд София - град
03/22/2018Административен съд София - град –
свръхнатоварен във все по-тясна сграда
02/21/201818 студенти от УНСС получиха
сертификати за стаж в АССГ
09/19/201719 студенти от Софийския университет на
стаж в Административен съд София – град
06/19/2017Още един съдия встъпи в длъжност в АССГ
06/19/2017Протокол от третия етап на конкурса за длъжността "Съдебен помощник"
06/14/2017Теодора Георгиева встъпи официално в длъжност съдия
06/12/2017Студенти и ученици облякоха тоги
в Административен съд София – град
06/09/2017Протокол от изпит за длъжността "Съдебен помощник"
06/05/2017Класиране от конкурс за длъжността "Призовкар"
06/05/2017Класиране от конкурс за длъжността "Съдебен деловодител"
06/05/2017Класиране от конкурс за длъжността "Съдебен деловодител"
06/05/2017Класиране от конкурс за длъжността "Съдебен секретар"
06/01/2017Съдия Георги Тафров встъпи в длъжност
в Административен съд София – град
05/26/2017Съобщение за конкурс - изпит
05/23/2017Съобщение за конкурс - жалба
05/19/2017ИЗСЛУШВАНЕ НА КАНДИДАТИ ЗА ВСС
05/16/2017Протокол за класиране от конкурс - призовкар
05/16/2017Протокол за класиране от конкурс - съдебен деловодител
05/16/2017Протокол за класиране от конкурс - съдебен помощник
05/16/2017Протокол за класиране от конкурс - съдебен секретар
04/12/2017Административен съд София - град обявява конкурс
04/12/2017Декларация 107а, 1
04/12/2017Декларация 107а, 4
04/12/2017Длъжностна характеристика деловодител
04/12/2017Длъжностна характеристика призовкар
04/12/2017Длъжностна характеристика съдебен помощник
04/12/2017Длъжностна характеристика съдебен секретар
04/12/2017Заявление
04/03/201715 съдии от Административен съд София
– град ще обучават студенти от УНСС
First Page
Previous Page
Next Page
Last Page