Затвори

     Дата
01/23/2013
     Категория
Други публикации
     Заглавие:
     Готвят е-обмен на съдебни дела
     Съдържание:

     Готвят е-обмен на съдебни дела

      


      Делата срещу актовете на властта да се движат по инстанциите по електронен път, вместо папките да се разменят по пощата. Това е целта на проект, за който Върховният административен съд (ВАС) е поискал 4 млн. лв. европари по оперативната програма “Административен капацитет”. Това съобщи председателят на ВАС Георги Колев.
     Ако проектът бъде одобрен, до година и половина електронният обмен между 28 административни съдилища и ВАС ще е факт.
     Работна група, сформирана от Колев, пък анализира създаването на Централен административен съд. Той трябва да е първа инстанция по всички дела на централната власт, с изключение на тези срещу министрите и кабинета. Целта е да бъде разтоварен ВАС, в който един съдия е решил средно 220 дела през 2012 г. От ВАС вече приключиха европроект “Компетентно и прозрачно управление на административните съдилища”.

     Връзка към съдебен акт: