Затвори

     Дата
09/26/2012
     Категория
Други публикации
     Заглавие:
     Нов съд да гледа делата за обществени поръчки
     Съдържание:

      

     Нов съд да гледа делата за обществени поръчки

        Георги Колев

     С председателя на Върховния административен съд Георги Колев разговаря Силвия Гурмева:

     - Успяха ли съдиите да изберат точните хора за членове на Висшия съдебен съвет (ВСС), които да отстояват независимостта на съда, г-н Колев?

     - Поздравявам всички колеги, които получиха вота на делегатското събрание на съдиите. Вярвам, че всеки от тях ще оправдае гласуваното му доверие и ще работи за развитието на съдебната система, независимо от конкретните му възгледи. Смятам, че общото събрание протече при максимална прозрачност. Всички гаранции за демократичност бяха спазени.


     - А защо не допуснахте журналисти по време на срещата си с делегатите от административните съдилища ден преди изборите?

     - Действително не сме канили представители на медиите на общото си събрание преди изборите. На него обсъдихме какви правила по организация следва да предложим. По-рано на сайта на ВСС бе публикуван проект на правила, предложени от други 70 съдии. Не успяхме да разберем обаче кога и къде те са били обсъждани. И още - били ли са поканени журналисти на това събрание, както и имало ли е интерес на медиите към него?

     Събранието на делегатите от административните съдилища имаше за цел да разгледа и обсъди доколко ще е ефективен предложеният вече проект. Ако всички бяхме седнали на едно място преди изборите, за да изчистим въпросите около реда и организацията, щяхме да спестим време и
     нямаше да се стигне до този 24-часов маратон.


     - Има ли лобита в съдийската гилдия? Казусът със съдия Мирослава Тодорова допринесе за допълнително напрежение. Какви интереси защитават те и какво ги дели?

     - Не бих казал, че има лобита. Всеки има интереси, които отстоява. В това няма нищо лошо. Както видяхте, и по време на общото събрание се очертаха групи от хора с различни становища.

     Една от тях бе на колегите, подписали проекта за правила, публикуван на сайта на ВСС, и това по същество са членовете на Съюза на съдиите в България.
     Що се отнася до напрежението, може би различните групи в гилдията имат различни пътища за постигане на една и съща цел. Когато има различни виждания, неизбежно възникват конфликти.


     Казуса със съдия Тодорова няма да коментирам. При наличието на висящо дело е недопустимо председателят на съда, в който се гледа то, да го коментира.


     - В този ред на мисли защо не допуснахте и журналисти при случайното разпределение на делото по жалбата на Мирослава Тодорова?

     - По този въпрос съм абсолютно категоричен. Да, не допуснах такива, няма да допусна и в бъдеще по което и да е дело. Не мисля , че мястото им е при случайното разпределение на което и да е дело.

     Това дело не е по-различно от другите.
     Сами разбирате, че по тази логика всеки един жалбоподател, който има връзки в медиите, би поискал същото. Това е единственият ми аргумент и никога не е имало друг. Още повече че не обичам върху мен да се оказва натиск, в това число и от медиите.

     - За кои от вашите фаворити за членове на ВСС съжалявате, че не бяха избрани?

     - Фаворити лично аз не съм имал. Делегатското събрание на Върховния административен съд издигна кандидатурите на няколко колеги, но някои от тях не успяха да съберат нужния брой гласове. Единственият съдия във ВАС, който влиза в бъдещия ВСС, е Юлия Ковачева.

     Имаше и друга тенденция. Нито един от кандидатите, предложени от върховните съдилища, не спечели. Може би определящото е, че делегатите искат млади хора, да ги представляват във ВСС. Според мен такава е тенденцията.

     - Как ще коментирате идеята на Владислав Славов, който е кандидат за член на ВСС от парламентарната квота, за намаляване броя на съдилищата, включително и на административните.

     - Мисля, че изказването на г-н Славов бе в друг контекст - във връзка с натовареността. Позицията ми за регионалните административни съдилища е, че те по никакъв начин не би следвало да бъдат закривани. Всички регионални административни съдилища работят изключително добре.

     Такава е и оценката на Инспектората към ВСС. По друг начин стои въпросът с броя на съдиите в тях. Това подлежи на обсъждане и евентуални корекции с оглед уеднаквяване на натовареността. Дали и колко от съдиите ще бъдат преместени от един съд в друг, ще бъде обсъждано със съответните административни ръководители.


     Натовареността на административните съдилища навсякъде в страната е по-висока от тази на окръжните. За различните райони тя е неравномерна. За закриване на щатни бройки или цели съдилища не може да се говори.

     - В разгара на скандала с уволнението на шефката на Съюза на съдиите Мирослава Тодорова от Европейската комисия упрекнаха ВАС, че има противоречива практика по делата във връзка с дисциплинарните наказания срещу магистрати. Сред тях са делата по жалбите на наказаните от ВСС магистрати по скандалите "Красьо" и "Приморско". Има ли развитие по този въпрос ?

     - Изготвихме анализ на работата във връзка с делата по жалби на магистрати срещу наложени дисциплинарни наказания и действително е налице противоречива практика на съда. В момента на бюрото ми е предложението за искане до Общото събрание на колегиите във Върховния административен съд да приеме тълкувателно решение по няколко въпроса.

     Няма как да кажа какво е моето становище, тъй като това би могло да повлияе по някакъв начин върху колегите, които ще вземат решение. В края на този месец предстои първото заседание по тълкувателното дело, а процедурата ще приключи до три месеца.

     Редакцията им не е приключила, така че няма да е коректно да ги обявя. В мотивите сме цитирали различни противоречиви влезли в сила решения, с които ВАС се е произнесъл по жалби срещу различни административни актове по идентични случаи.


     - Какви са основните проблеми пред административното правосъдие?


     -
     Най-големият проблем пред нас е огромният брой първоинстанционни дела във ВАС. Следващите няколко години като негов председател ще посветя на идеята за създаване на Централен административен съд.

     Целта е той да разглежда като първа инстанция делата, които сега са подсъдни на ВАС по силата на различните закони. Това са казусите например по жалби срещу регулаторните комисии като КЗК или ДКЕВР, както и процедурите по ЗОП (които включват и възлагането на обществените поръчки - б. р.) и др.

     Ако ВАС остане само касационна инстанция по тези дела, ще може по-активно да се заеме с тълкувателна практика, каквато е една от основните му функции.

     Връзка към съдебен акт: