Затвори

     Дата
11/30/2018
     Категория
Публикации за АССГ
     Заглавие:
     Правен свят: Студент получи право на стипендия заради обучение от съдия в АССГ
     Съдържание:

     След участието си в образователната програма

     Студент получи право на стипендия заради обучение от съдия в АССГ

     Административният съдия Красимира Милачкова е запознала десетокласници от столичното езиково училище "Дорис Тенеди" с видовете съдилища и спецификата на делата

     30 ноември 2018, 16:14

     Административният съдия Красимира Милачкова, снимка:АССГ

     Студент в Американския университет в Благоевград е получил право на стипендия благодарение на участието си в образователната програма "Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури" и след преминато обучние от съдия в Административен съд София – град (АССГ). Това съобщи бивша учителка на наградения, която преподава в столичното езиково училище "Дорис Тенеди", чийто ученици за поредна година присъстваха на открити уроци в АССГ.

     На 30 ноември административния съдия Красимира Милачкова запозна десетокласниците в часа по етика и право с видовете съдилища и спецификата на делата, които разглеждат те, съобщиха от АССГ. Конкретни дела от практиката й възбудиха любопитството на младежите, особено случаят с ученици, залели със спирт и подпалили чин, за което били наказани със забележка. Делото било заведено от родителите им, защото в кабинета имало монтирани камери.

     През ноември други двама съдии от АССГ гостуваха в столични училища. Съдия Деница Митрова, която е била и зам.-министър на правосъдието, говори пред сборна група гимназисти от 22 СОУ "Георги С.Раковски" за разделението на властите. Тя се спря върху разликата между професията на съдията, прокурора и адвоката. Примерът с ученика, изключен за неизвинени отсъствия, привлече вниманието на учениците. С интерес бяха посрещнати и разказите за дела, водени от затворници.

     Съдия Деница Митрова изнесе лекция пред група гимназисти от 22 СОУ "Георги С.Раковски"

     В 32 СУИЧЕ "Св.Климент Охридски" съдия Елица Райковска обясни как се става административен съдия и какви дела гледа АССГ. 12-класниците, повечето от които бяха навършили 18 години, научиха, че вече носят наказателна отговорност и трябва да са особено внимателни в поведението си. Съдията посочи основни опасности, които застрашават младите хора като наркотици и алкохол. Съдия Елица Райковска се спря накратко и върху особеностите на Съда на ЕС в Люксембург и Европейския съд за правата на човека в Страсбург.

     Образователната програма , по която магистрати изнасят лекции в училища, се реализира съгласно споразумение между Висшия съдебен съвет (ВСС) и Министерството на образованието и науката. Всички ученици, обхванати от нея, получиха удостоверения, подписани от председателя на АССГ съдия Радостин Радков, а на училищните библиотеки бяха подарени конституцията и по две книги правна литература, купени със средства, отпуснати от ВСС.

     Връзка към съдебен акт: