Затвори

     Дата
11/27/2018
     Категория
Публикации за АССГ
     Заглавие:
     Банкеръ: Съдийската колегия на ВСС връчи отличия на 13 съдии
     Съдържание:

      

     (22)

     Съдийската колегия на ВСС връчи отличия на 13 съдии

     27. ноември 2018 - 14:22

     Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет тържествено връчи на днешното си заседание отличията на 13 съдии, поощрени по реда на чл. 303, ал. 2, от Закона за съдебната власт, в периода от 24 юли 2018 г. до 6 ноември 2018 г. Те са поощрени за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества. Петима съдии получиха най-високото отличие в съдебната власт – „личен почетен знак първа степен – златен“, осем са наградени с „личен почетен знак: втора степен – сребърен“, един магистрат със „служебна благодарност и грамота“.

     Наградите бяха връчени от Лозан Панов – председател на Върховния касационен съд, и Георги Чолаков – председател на Върховния административен съд.

     Най-високото отличие „личен почетен знак първа степен – златен“ получиха:

     - Светла Тотева Дойчева – съдия в Районен съд – Севлиево;

     - Серафимка Тодорова Мадолева – съдия в Административен съд – Благоевград;

     - Александър Еленков Еленков – съдия във Върховния административен съд;

     - Мариана Господинова Костова – съдия във Върховния касационен съд.

     С „личен почетен знак: втора степен – сребърен“ са наградени:

     - Радостин Димитров Радков – административен ръководител – председател на Административен съд – София-град;

     - Елица Мичева Райковска – съдия в Административен съд – София-град;

     - Мария Велкова Николова – съдия в Административен съд – София-град;

     - Юлия Георгиева Тодорова – съдия в Административен съд – София-град,

     - Весела Начова Цанкова-Гроздинска – съдия в Административен съд – София-град,

     - Славина Любенова Владова – съдия в Административен съд – София-град;

     - Луиза Ивайлова Павлова-Христова – съдия в Административен съд – София-град,

     - Владимир Иванов Николов – съдия в Административен съд – София-град.

     Отличие „Служебна благодарност и грамота“ бе връчено на Диана Атанасова Хитова – съдия във Върховния касационен съд.

     Връзка към съдебен акт: